कडबा कुट्टी अनुदान योजना

वरती आल ह्या ठिकाणी आल्यानंतर तुम्हाला जर तुम्ही जर नवीन यूजर असाल तर तुम्हाला तुमची प्रोफाइल 100% भरणं आवश्यक आहे जर तुम्ही याच्या अगोदर अर्ज केला असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला एक ऑप्शन दिसत आहे अर्ज करा त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो पुढील पेज ओपन होईल ते बाबी निवडण्याचे हे पेज आहे या ठिकाणी आल्यानंतर एक नंबरचा ऑप्शन दिसत आहे कृषी यांत्रिक कारण त्याच्यापुढे बाबी निवडा ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो पुढील पेज ओपन होईल या ठिकाणी आल्यानंतर आपल्याला सर्वात अगोदर मुख्य घटक निवडायचा आहे मुख्य घटक हा कृषी यंत्रच्या खरेदीसाठी अर्थसाह्य हवा निवडायचा आहे त्यानंतर तपशील निवडायचा आहे तपशील मध्ये मित्रांनो या ठिकाणी मनुष्य चलीत अवजारे हा ऑप्शन आहे तो या ठिकाणी तो ऑप्शन ह्या निवडायचा आहे.

निवडल्यानंतर मित्रांनो यंत्रसामग्री अवजारे उपकरणे ह्या ह्या ठिकाणी आल्यानंतर खाली यायचं आणि फॉरेस्ट अँड मॅनेजमेंट कटर सेटर हवा ऑप्शन आहे मित्रांनो हा ऑप्शन या ठिकाणी निवडायचा आहे निवडल्यानंतर मित्रांनो खालील मशीनचा प्रकार निवडायचा आहे या ठिकाणी मित्रांनो तीन प्रकारचे मशीन या ठिकाणी भेटत आहे तीन एचपी पेक्षा कमी तीन एचपी पेक्षा जास्त किंवा ट्रॅक्टर मशीन द्वारे चालणारे कडबा कुट्टी मशीन या ठिकाणी मित्रांनो आपण तीन एचपी पर्यंत कडबा कुठे घेणार आहोत त्यामुळे अप्रतिन एचपी ला क्लिक करायचा आहे आणि मी पूर्व सहमतीशिवाय कृषी यंत्र अवजाराची खरेदी करणार नाही पूर्वसंमतीशिवाय खरेदी केल्यास मी अंधारात पात्र असणार नाही याची मला जाणीव आहे,

अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

त्याच्यावरती टिक करायचा आहे आणि जतन करा वरती क्लिक करायचा आहे त्या ठिकाणी मित्रांनो घटक तपशील यशस्वीरित्या जोरडा आपल्याला आणखी घटक जोडायचे आहे का जर मित्रांनो आणखी घटक जोडायचे असेल तर एस करा अन्यथा नऊ वरती क्लिक करायचा आहे नो वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही ह्या ठिकाणी होम पेज वरती याल तुम्ही मित्रांनो आतापर्यंत फक्त बाभ निवडलेले आहे तुम्ही अर्ज केलेला नाही अर्ज एस एस सक्सेसफुल यशस्वीरित्या सबमिट करण्यासाठी या ठिकाणी अर्ज सादर करा हा ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही जे काही भाग निवडल्या होत्या त्यासाठी काही वरती क्लिक करून पाहिजे आहेत पहा वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही ज्या ज्या बाबी निवड होते त्यासाठी तुम्हाला दिसतील त्या ठिकाणी आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुमचा प्रेफरन्स द्यायचा आहे मित्रांनो ह्या ठिकाणी प्राधान्य क्रम देत आहे मी कुठे बसलेल्या एक प्राधान्य क्रमाने कांदा चाळला दोन प्राधान्य क्रम अशाप्रकारे देत आहे आणि खाली मान्य करून अर्ज सादर करा वरती क्लिक करत आहे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो जरा वेळ थांबायचं आहे सबमिट केल्यानंतर मित्रांनो मी अगोदर पेमेंट केलेला असल्यामुळे हा घटक आटोमॅटिक निवडला गेलेला आहे त्या त्यामुळे मला या ठिकाणी आपण घटकासाठी यशस्वीपणे अर्ज केला

अशा प्रकारचा या ठिकाणी मेसेज दिसेल त्याला ओके करायचा आहे अशाप्रकारे मित्रांनो कडबा कुट्टी साठी हा मी अर्ज केलेला आहे जर मित्रांनो तुम्ही जर नवीन असाल आणि पहिल्यांदाच ह्या प्रोफाईल वरती किंवा अर्ज करीत असाल तर तुम्हाला 23 रुपये 60 पैशाचे पेमेंट करायचे ऑप्शन येईल अर्ज केल्यानंतर ह्या ठिकाणी असे अशा प्रकारचे पेज असेल त्या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांनी अंतर्गत अर्ज त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे आणि तुम्ही केलेल्या अर्ज याठिकाणी पहायचे आहेत या ठिकाणी पाहू शकता जे काय तुम्ही अर्ज केलेले आहेत ते या ठिकाणी आलेले आहेत ते पाहायचे आहेत अशा प्रकारे मित्रांनो आपण आपल्या मोबाईलच्या सहाय्याने कुटी मशीन साठी अर्ज करू शकतात

 अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

updates a2z