तर या जिल्ह्यांच्या यादी

1) बीड

2) पुणे

3) लातूर

4) छत्रपती संभाजी नगर

5) सातारा

6) जालना

7) हिंगोली

8) परभणी

9) सोलापूर

10) नांदेड

11) धाराशिव

12) सोलापूर

updates a2z