महाराष्ट्रातील परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी पन्नास हजारांची यादी आलेली आहे

 यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

updates a2z