राज्य सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर अंगणवाडी सेविकांना दीड हजार रुपये मानधन वाढवून मिळणार आहे.

तसंच त्यांना मोबाईल फोन्सही दिले जाणार आहेत.

updates a2z