Government scheme: दारिद्रयरेषेखालील बेरोजगार तरुण /तरुणींसाठी केंद्र सरकारची (DDU-GKY) योजना !

  • दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) !

   दारिद्रयरेषेखालील बेरोजगार तरुण/ तरुणींसाठी रोजगाराची हमी देण्यासाठी केंद्रसरकारने ही योजना   काढली आहे.
 
  • असा घ्या या योजनेचा लाभ:

          ग्रामीण भागातील  बेरोजगार तरुण/तरुणींना प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची हमी निर्माण करून दिली जाईल व त्यांना कौशल्य विकासासाठी निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.


  • यासाठी लागणारे कागदपत्रे : 
  1.  आधार कार्ड (Aadhar card) 
  2.  जात प्रमाणपत्र  (cast certificate, cast certificate documents)
  3. बचत गट प्रमुखाचे प्रमाणपत्र / बचत गटाच्या बँक पासबुकची प्रत (Bank Passbook) 
  4. मनरेगा जॉब कार्ड(mgnrega job card)
  5.  वयाचा दाखला(birth certificate)
  6. शिधापत्रिका(Ration Card)
  •  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येथे संपर्क साधणे : 
           सर्व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा  कार्यालये.
 
                            

Leave a Comment

updates a2z