Maka -lashkari -ali-niyantran

मकाचे कणसे पोखरणाऱ्या अळीचे वैशिष्ट्य

मकाचे कणसे पोकरणारी अळी पहिल्यांदा कणीसाचे स्त्री केसर खाते व त्यानंतर कणसाच्या आत मध्ये जाऊन दाण्यांवर भक्ष करते.

मकाची कणसे पोखरणाऱ्या लष्करी अळी विषयी माहिती

1. या अळीची मादा एका वेळेस ३५० किंवा त्यापेक्षा जास्त अंडी घालते त्यानंतर तीन ते पाच दिवसात अळी बाहेर येतात

2. अळी ही हिरव्या रंगाची असते जिच्यावर राखाडी स्वरूपाच्या लाईन असतात

3. अळीचा पतंग हा राखाडी रंगाचा असतो ज्याच्या पाठीमागे पंखांशेजारी V आकार बनलेला असतो.

कणसे पोखरणाऱ्या लष्करी अळीचे व्यवस्थापन

1. ट्रायकोग्रामा चीलोनिस हे आठ कार्ड प्रति हेक्टर या प्रमाणात मकाच्या शेतात सोडावे

2. मका उगवल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या अंतराने निंबोळी अर्काची फवारणी करावी

3. रासायनिक नियंत्रणामध्ये आपण इमामेक्टिन बेंजोएट या रसायनाचा उपयोग करू शकतात.

updates a2z