Jilha parishad bharti जिल्हा परिषद भरतीसाठी वयोमर्यादा जाहीर ,शासनाचा नवीन GR आला, वाचा सविस्तर माहिती

13 कनिष्ठ सहाय्यक लेखा.

 

14 जोडा

 

 

15 तारतंत्री

 

 

16 पर्यवेक्षिका

 

 

17 पशुधन पर्यवेक्षक

 

 

18 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

 

 

19 यांत्रिकी

 

 

20 रिगमन (दोरखंडवाला)

 

 

21 लघुटंकलेखक

 

 

23 लघुलेखक (उच्च श्रेणी).

 

 

 

 

 

24 लघुलेखक (निम्नश्रेणी)

 

 

25 वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक

 

 

26 वरिष्ठ सहाय्यक लेखा

 

 

27 माध्यम विस्तार अधिकारी (कृषि)

 

 

28 विस्तार अधिकारी (पंचायत)

 

 

29 विस्तार अधिकारी (शिक्षण) माध्यम

 

 

30 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)

 

 

31 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (स्थापत्य / लघु पाटबंधारे) माध्यम

 

 

 

वरील पदानुसार वेगवेगळ्या अभ्यासक्रम खालील प्रमाणे दिलेला आहे. अभ्यासक्रम पाहण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत जीआर डाऊनलोड करा त्यामध्ये सर्व अभ्यासक्रम हा सविस्तरपणे दिलेला आहे धन्यवाद.

updates a2z