1956 पासून ची जमिनी होणार जप्त , मूळ मालकाला परत मिळणार.

Land Records 1956  आपण बऱ्याच वेळा जमिनी खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार हे करतअसतो परंतु जमीन महसूल नियमातील बरेच कायदे आपल्याला माहिती नसल्यामुळे भविष्यामध्ये आपल्यालाअडचणींना सामना करावा लागत असते.

या शेतकऱ्यांच्या जमिनी होणार जप्त येथे पहा

जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्यामुळे एका जिल्ह्यातील जवळपास 1956 पासून ते जमिनीचे व्यवहार आहे.

ते रद्द ठरवून पहिल्या मालकांना त्या जमिनी दिली जाणार आहे या विषयी जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी आदेश दिले आहेत.

या शेतकऱ्यांना मिळणार जमिनी परत येथे क्लिक करून पहा यादी

1974 या वर्षी दरम्यान ज्या आदिवासींच्या जमिनी दुसऱ्या आदिवासींकडे गेली आहे  ते सर्व जमिनी वापस घेतल्या जाणार आहे

Land Records 1956 इल्लीगल ठरवून त्या जमिनी आदिवासींना वापस करणे बाबत.

उपरोक्त विषयाच्या संदर्भीय पत्राच्या कायद्याने सुचित करण्यात येते,की सन 1956 ते 1974 या वर्षात दरम्यान

ज्या आदिवासींच्या जमिनी दुसऱ्या आदिवासींकडे दिली आहे  झाल्या ते सर्व दिली इलीगल  ठरवून त्या जमिनी

आदिवासींना वापस करणेबाबत मा. जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडून कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आलेला आहे.

कायद्याने तलाठी यांना सुचित करण्यात येते की 1956 ते 1974 या कालावधीचे दरम्यान ज्या आदिवासींच्या जमिनी

दुसऱ्या आदिवासींना गडे दिली  आहेत.Land Records

या शेतकऱ्यांच्या जमिनी होणार जप्त येथे क्लिक करून पहा

 

updates a2z