निर्बंध सार्वत्रिक प्रवर्ग: 19 ते 38 तलाठी भारती  प्रवर्ग मागास: 19 ते 43 नोकरीचे स्थान: महाराष्ट्र एकंदरीत उमेदवार महाराष्ट्रातील तलाठी वेतन माहितीसाठी सारखी चौकशी करतात. तलाठ्याची वेतनश्रेणी रु. 5200 ते रु. 20200 अधिक रु. 2,400 ग्रेड पे.परीक्षेचे स्वरूप भाषा मराठी – 25 प्रश्न, 50 गुण प्रश्नांची संख्या: 25, आणि गुण: 50 इंग्रजी भाषेसाठी सामान्य ज्ञान: 25 प्रश्न 50 गुणांसह प्रश्नांची संख्या: 25, एकूण गुण: 50, एकूण तलाठी भारती प्रश्न: 100, एकूण तलाठी भारती गुण: 200

updates a2z