हनुमानगड कापूस बाजारभाव 8400/8600

बारवाला कापूस बाजारभाव 8501

सिरसा कापूस बाजारभाव 8300/8514

सिरसा कापसाचा मंडी भाव 9550/9625

श्री विजयनगर कापूस बाजारभाव 8949

एलेनाबाद मंडी कापूस बाजारभाव 8200/8479

फतेहाबाद कापूस बाजारभाव 8461

आदमपूर कापूस बाजारभाव 8651

फतेहाबाद कापूस बाजारभाव 9675

अबोहर कापूस बाजारभाव 9645

अबोहर कापूस बाजारभाव 8500/8550

गंगा गावात कमिशनवर कापूस 8500

शिवानी मंडी नरमा किंमत 8600

अनुपगढ कापूस बाजारभाव 9025

श्री गंगानगर कापूस बाजारभाव 8850

 

 

updates a2z