अर्जासाठी काय लागतील कागदपत्रे

आधार कार्ड

पासपोर्ट साईज फोटो

बँक खात्याचे डिटेल्स

मोबाईल नंबर

रहिवासी दाखला

जन्म दाखला

updates a2z