अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना-२०२३.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना-२०२३.   अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना-२०२३.  मराठा आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित- कर्ज योजना 2023. महामंडळ कर्ज योजना माहिती. महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम असलेल्या; अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित; या महामंडळामार्फत, मराठा समाजातील तरुणांना दहा लाख रुपयांपर्यंत बिगर व्याजी कर्जपुरवठा केला जातो. मराठा समाजातील बेरोजगार तसेच सुशिक्षित तरुणांना उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी कमी … Read more

असा घ्या, “अपंग दिव्यांग पेन्शन” योजनेचा लाभ:

  अपंग पेन्शन योजनेचे उद्दिष्टे: :                 अपंग व्यक्ती रोजगार प्राप्त करू शकत नाहीत. अपंगत्वामुळे त्यांचे जीवन परावलंबी म्हणजेच दुसऱ्यावर अवलंबून न राहता, त्यांचे जीवन स्वावलंबी बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अपंग व्यक्तींना आर्थिक मदत म्हणून महाराष्ट्रात “अपंग दिव्यांग पेन्शन योजना” सुरू केलेली आहे. या योजनेचा अंतर्गत महाराष्ट्र शासन अपंग … Read more

updates a2z