आरोग्य: आपल्या जीवनात औषधी वनस्पती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ” तुळशीचे” महत्व तसेच गुणधर्म जाणुन घेऊया:

  भारतात तुळशीचे महत्व: :  भारतीय संस्कृती, परंपरा यांमध्ये तुळस महत्त्वाची मानली गेली आहे. तुळस मांगल्याचे, पावित्र्याचे प्रतीक आहे. त्याचप्रमाणे तुळस लावणे हे भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक आहे, अशी मान्यता आहे. तुळशीचे पावित्र्य जपण्याला महत्त्व आहे. वारकरी संप्रदायात तुळशीला महत्त्वाचे स्थान आहे. वारकरी गळ्यात तुळशीची माळ घालतात. तुळशीला धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्व आहे, तेवढेच वैज्ञानिक, शास्त्रीयदृष्ट्या आणि … Read more

updates a2z