Healthy tips: आपली स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी घ्या हा पोषक आहार…..

  आपण पाहतो की बऱ्याच जणांचा प्रश्न असतो की अभ्यास करताना मन ( concentrate) लागतं नाही. बऱ्याच जणांना अस वाटत की डाएट ( Diet) हे फक्त आपल्या शरीरासाठी आवश्यक आहे.basically नाण्याच्या दोन बाजू जश्या असतात ज्या अपल्याला seperate करता येत नाहीत त्याचप्रमाणे असत mind आणि body.( Mind and body either to inseparable things) जे काही … Read more

updates a2z