स्टार हेंल्थ इन्शुरन्स मधील सुविधा.

स्टार हेंल्थ इन्शुरन्स मधील सुविधा.

 

 

स्टार हेल्थ इन्शुरन्स च्या इन पेशंट कव्हरेज प्रणाली मध्ये विमाधारकास पुढील काही गोष्टींवर आरोग्य संरक्षण मिळेल.

1 बोर्डिंग चा खर्च.

2 ऑपरेशन खर्च.

३ नर्सिंग चा खर्च.

4 औषधे आणि उपभोग्य वस्तू.

5 वैद्यकीय व्यवसाय व सल्लागार यांचे चार्जेस.

6 रोग निदान प्रक्रिया.

स्टार हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी पुढील काही बाबतीत विमा संरक्षण देत नाही.

सरकारी आरोग्य विमा योजना

पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

1) जन्मजात आजार.

2) दाताचे ऑपरेशन्स.

३) गर्भधारणा आणि बाळंतपण.

4) मानसिक आजार.

5 स्वतःला मुद्दाम हून इजा करून घेणे.

6 सौंदर्य उपचार.

स्टार हेल्थ च्या ग्राहकांना विमा संरक्षणाची रक्कम मिळवण्यासाठी काही गोष्टी पाळावे लागतील.

अटी मध्ये बसणाऱ्या कोणत्याही आजाराच्या संदर्भात, हॉस्पिटल मध्ये दाखल केल्यानंतर चोवीस तासाच्या आत विमा कंपनीस कळवणे बंधनकारक असेल. किंवा कंपनीचे नेटवर्क असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार चालू असतील तरीही चालेल.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योनेबाद्द्ल

माहिती साठी येथे क्लिक करा.

सर्व प्रकारचे उपचार झाल्यानंतर, संपूर्ण दिले निकाली काढून त्यांच्या प्रतिपूर्ती साठी दावा दाखल करावा लागेल.

हॉस्पिटल ची बिले, उपचारासाठी चे मूळ कागदपत्रे, मेडिसिन किंवा मेडिकल चा खर्च, इत्यादींविषयी संपूर्ण मूळ कागदपत्रे हॉस्पिटल मधून त्यानंतर 15 दिवसाच्या आत कंपनीकडे दाखल करावी लागतील.

संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर, तुमच्या नोंदणीकृत बँक खात्यामध्ये तुमच्या खर्चाची रक्कम जमा होईल.

कोण कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील?

आरोग्य कार्डाची मुळप्रत.

हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट होताना केलेली तपासणी आणि डॉक्टरांचा सल्ला पत्र.

एक्स रे, रक्ताच्या चाचण्या यांचे रिपोर्ट.

हॉस्पिटल्स आणि मेडिकल्स यांच्याकडून देण्यात आलेल्या पावत्या.

अपघात असेल त्यासंबंधी एफ आय आर.

के वाय सी पूर्ण असलेली प्रत.

योग्यरीत्या भरलेला दावा फॉर्म.

स्टार हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी मधून मिळणारे विमा प्लॅन्स.

अ ) सर्वसमावेशक योजना.

ब ) कौटुंबिक आरोग्य विमा योजना.

क ) ग्रामीण सूक्ष्म व आरोग्य विमा.

ड ) सुपर आदिशेष.

इ ) स्टार वुमन केअर योजना.

फ ) यंग स्टार इन्शुरन्स पॉलिसी.

ग ) कोरोना व्हायरस विमा पॉलिसी.

स्टार हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी संबंधी महत्त्वाची माहिती आपण पाहिली. स्टार हेल्थ कडून मिळणाऱ्या सुविधा, तसेच करण्याची पद्धत, आवश्यक असणारी कागदपत्रे इत्यादी संबंधी व्यवस्थित माहिती पाहिली. दिलेली माहिती काळजीपूर्वक वाचून गरजू व्यक्तीपर्यंत नक्की शेअर करा. अशाच महत्त्वपूर्ण माहिती वाचण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला नक्की भेट द्या.

 

 

 

updates a2z