Today cotton rate! राज्यात कापूस बाजार भाव मोठे बदल अधिक माहिती पहा.

Today cotton rate आज आपण कापसाच्या बाजार भाव विषयी जाणून घेणार आहोत मागच्या आठवड्यात कापसाच्या भावामध्ये कमी जास्त पाहत आहात महाराष्ट्रातील लोकांना असे वाटत होते की कापसाला गेल्या वर्षी सारखे यावर्षीही 10000 हजार ते 15000 हजार भाव राहील पण झाले ते उलटेच उलट यावर्षी दहा हजार पेक्षाही कमी भाव हा कापसाचा झालेला आहे आणि जर … Read more

updates a2z