Tractor Anudan Yojana: नवीन ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मिळणार 5 लाख रुपये अनुदान तत्काल अर्ज करा

Tractor Anudan Yojana कृषि विभागामार्फत विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत Tractor Anudan Yojana योजनांची तसेच, बाहय सहाय्यित प्रकल्पांची अमंलबजावणी करण्यात येते. केंद्र पुरस्कृत योजनांचे  कृती आराखडे शेवट झाल्यानंतर शासनास वर्षभरात एक किंवा दोन टप्प्यांत निधी मिळाल्यावर. त्याचप्रमाणे, राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी देखील टप्प्या-टप्प्याने निधी प्राप्त होतो. कृषि विभागास निधी टप्प्या-टप्प्याने प्राप्त होत असला तरी कृषि विभागाचे … Read more

tractor Anudan yojana :ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मिळणार 50% अनुदान असा करा ऑनलाईन अर्ज शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय

सरकार सर्व महिलांना देत आहे १२ हजार रुपये, आजच घ्या असा लाभ@d Read aloud Voice options Press Alt+Shift+R to access Immersive Reader tools Thanks for trying out Immersive Reader. Share your feedback with us. Listen to this article Your browser does not support the audio element. tractor Anudan yojana:कृषि विभागामार्फत विविध केंद्र व राज्य  योजनांची … Read more

updates a2z